Över en fjärdedel av aktiebolag har grundats på nätet i år

Det har varit möjligt att starta ett aktiebolag på nätet från och med mitten av december 2012. Denna tjänst för elektroniskt grundande av aktiebolag har använts 1 679 gånger mellan januari och juni i år. Antalet är ungefär 26 procent av alla aktiebolag som har grundats under denna period.

Tjänsten för att starta aktiebolag handleder kunden steg för steg. Den kontrollerar alla obligatoriska uppgifter som berör personer och företag, vilket snabbar upp handläggningen av anmälan. Endast företagets namn och bransch kontrolleras av Patent- och registerstyrelsen.

Den som loggar in i tjänsten och elektroniskt undertecknar avtalet om bolagsbildning måste ha en finländsk personbeteckning och nätbankskoder. Utifrån de uppgifter som kunden har angett skapar tjänsten ett avtal om bolagsbildning och en bolagsordning för aktiebolaget. Samtidigt kan kunden anmäla sig till Skatteförvaltningens register och ange de uppgifter som behövs för att fastställa förskottsskatt.

Kunden får ett registreringsnummer för anmälan och ett FO-nummer för företaget omedelbart efter att han eller hon har undertecknat anmälan elektroniskt och betalat behandlingsavgiften.

Kunden kan spara etableringsanmälan som halvfärdig i tjänsten. Det är också möjligt att snabba upp grundandet om kunden på förhand har tagit reda på aktieägarnas uppgifter samt styrelseledamöternas och den eventuella verkställande direktörens personbeteckningar.

Om bolaget anmäler revisorer, prokurister eller personer som är berättigade att representera bolaget, ska samtliga personers personbeteckningar lämnas in via tjänsten.

Kunden kan underlätta processen om han eller hon redan i samband med inlämnandet av den elektroniska anmälan vet firmanamnet, branschen, räkenskapsperioden, hemorten samt eventuella bifirmor och deras branscher.

Du hittar tjänsten på adressen http://www.ytj.fi/svenska/tjanster/fods-servicetjanst


Patent- och registerstyrelsen: Nyttighetsmodell nr 10.000 beviljades

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har den 19 mars 2013 beviljat nyttighetsmodell nr 10.000 till Dir-Air Oy för en luftstyrapparat som används i ventilation av rum. Nyttighetsmodellen är en ensamrätt lik patentet och beviljas för en ny produkt eller anordning som klart skiljer sig från tidigare uppfinningar. I Finland har nyttighetsmodeller beviljats sedan 1992.

Enligt Dir-Air Oy är deras luftstyrapparat lättare att installera än kända lösningar,  den kan bytas utan verktyg och tillverkningen är enkel. Syftet med Dir-Air Oy:s luftstyrapparat är att leda utomhusluft först mellan fönsterglas, så att luften värms upp innan den förs in i rummet, och på så sätt undvika rumsluften att svalna i onödan.

Nyttighetsmodellen är ett snabbt sätt att skydda resultat av produktutveckling. Nyttighetsmodeller registreras inom några månader, dvs. mycket snabbare än patent, och de kan vara i kraft i 10 år (4+4+2). Innehavaren av nyttighetsmodell har rätt att förbjuda andra att professionellt utnyttja uppfinningen.  Professionellt utnyttjande innebär bl.a. tillverkning, försäljning, användning och import av produkter skyddade med nyttighetsmodell.

Läs mer om nyttighetsmodeller
Dir-Air Oy:s luftstyrapparat i PatInfo-tjänsten