Polisen specialövervakar skyddsvägarna

Polisen påminner om att det är mycket viktigt att följa reglerna som gäller skyddsvägar för att alla ska kunna röra sig tryggt på vägarna. Detta gäller såväl bilister, cyklister som fotgängare. Nästa vecka specialövervakar polisen skyddsvägarna i hela landet.

– År 2013 inträffade nästan hälften (42 procent) av alla fotgängarolyckor med dödlig utgång på skyddsvägar, även om namnet skyddsväg borde innebära att detta är ett av de tryggaste ställena där körbanan kan korsas, säger polisinspektör Pasi Kemppainen vid Polisstyrelsen.

I fjol försämrades säkerheten på skyddsvägarna, då antalet fotgängarolyckor på skyddsvägarna ökade med 17 procent jämfört med de två föregående åren.
Kemppainen betonar att denna utvecklingstrend måste vändas, något som bäst kan göras genom att trafikreglerna iakttas.

• Föraren av ett fordon som närmar sig en skyddsväg måste alltid köra med sådan hastighet att han eller hon vid behov kan stanna fordonet före skyddsvägen.
• Föraren ska ge fri passage till fotgängare som befinner sig på skyddsvägen eller står i beråd att stiga ut på skyddsvägen.
• Det är förbjudet att utan att stanna köra om ett fordon eller en spårvagn som stannat vid en skyddsväg.
• En cyklist som kommer från en cykelbana får korsa vägen längs förlängningen av cykelbanan men måste väja för den övriga trafiken, både från höger och från vänster, på körbanan.
• Föraren av ett fordon måste väja för en cyklist, mopedist och fotgängare då föraren har väjningsplikt som anges med ett trafikmärke, föraren har för avsikt att svänga i en korsning eller att lämna körbanan eller korsa körbanan på annat ställe än i en korsning.
• En person som leder cykeln räknas som fotgängare.

Polisens övervakningsåtgärder inriktas på platser och tidpunkter som utgående från en förhandsanalys är förknippade med en förhöjd risk.


Polisinrättningen i Österbotten: Trafikolyckor i Österbotten

Söndagen den 28.07.2013 ca kl. 17.00 inträffade en dikeskörning längs riksväg 8 i Korsholm. På raksträckan lite norr om Stormossens återvinningsstation miste en bilist som kom norrifrån herraväldet över sin bil. Bilen gled av körbanan och hamnade i diket. I bilen fanns två minderåriga barn. Ingen skadades allvarligt i samband med olyckan. 

Cirka klockan 19.00 inträffade en kollision mellan två personbilar i korningen av Farmarevägen och Bodgränd i Vasa. Bägge bilar fick plåtskador, men ingen skadades i olyckan.

En timme senare cirka kl. 20.00 inträffade en kollision mellan en mopedist och en cyklist i Faaringvägens underfartstunnel i Laihela. Både cyklisten och mopedisten skadades i samband med kollisionen.