Nödsamtalen från hela Nyland tas nu emot i Kervo

Sammanslagningen av Västra Nylands nödcentral med Kervo nödcentral slutfördes framgångsrikt när den operativa verksamheten vid Västra Nylands nödcentral överfördes till Kervo tidigt i morse den 18 mars. Från och med i dag producerar Kervo nödcentral nödcentralstjänsterna i hela Nyland. Förändringen syns inte på något sätt för dem som ringer till nödnumret 112.

Den tekniska överföringen av nödsamtalen från Västra Nylands nödcentral i Lojo genomfördes på ett säkert sätt, utan att äventyra medborgarnas säkerhet.

– Klockan 4:09 besvarade Kervo nödcentral för första gången ett nödsamtal från Västra Nyland. I sin helhet överfördes nödcentralsverksamheten till Kervo klockan 4:19, Vesa Seppä, chef för Kervo nödcentral.

I den nya nödcentralen arbetar sammanlagt cirka 170 personer. Reformen och de ändringar i förfarandena som den kräver har genomförts tillsammans med alla samarbetsmyndigheter i området.
För dem som ringer till nödnumret syns förändringen inte på något sätt.

– Hjälpen till de hjälpbehövande utgår från samma ställen som förut, och sammanslagningen av nödcentralerna påverkar inte antalet ambulanser, polispatruller eller räddningsenheter på något sätt. Hjälpen kommer även framöver från de lokala myndigheterna, även om nödmeddelandena hanteras på annat håll, påminner Marko Nieminen, direktör för nödcentralstjänsterna vid Nödcentralsverket.

Nödcentralsverkets strukturreform fortsätter. I april går Tavastlands och Egentliga Finlands nödcentraler samman och bildar Åbo nödcentral. Hösten 2014 inleder Vasa nödcentral sin verksamhet efter att Mellersta Finlands och Österbottens nödcentraler gått samman. Efter detta har Finland sex nödcentraler som fungerar enligt den nya verksamhetsmodellen, konstaterar Nieminen.


Nödcentralsverket informerar: Samarbetsförfarandet vid Tavastlands och Västra Nylands nödcentraler inleddes

Omstruktureringen av Nödcentralsverket fortskrider som planerat. Nödcentralsverket inledde i dag den 14 augusti ett samarbetsförfarande som gäller personalen vid Västra Nylands och Tavastlands nödcentraler. Från och med våren 2014 produceras nödcentralstjänsterna för hela Nyland i Kervo och nödcentralstjänsterna för Tavastland och Egentliga Finland i Åbo.

– Alla ordinarie nödcentralsanställda vid Tavastlands och Västra Nylands nödcentraler kommer att erbjudas fortsatt arbete inom Nödcentralsverket, men från våren 2014 kommer Åbo att vara tjänstgöringsorten för personalen vid Tavastlands nödcentral och Kervo för personalen vid Västra Nylands nödcentral, säger Teemu Hassinen, Nödcentralsverkets direktör för styrning och framförhållning.

För personer som utnämnts för sin tjänst före 1.7.2010 och för dem som överskrider gränsen för pendlingsområdet garanteras ett flyttstöd som exempelvis omfattar resor för att bekanta sig med den nya orten, ersättning för flyttkostnaderna samt en flyttpenning.

– De som inte kan flytta till den nya orten kommer att erbjudas olika stödåtgärder i syfte att främja deras sysselsättning vid statens övriga verk eller hos andra arbetsgivare, konstaterar Hassinen.

– Om en arbetstagare av någon orsak inte kan flytta och inte får arbete på annat håll är det möjligt att Nödcentralsverket blir tvunget att säga upp denna person. Uppsägning är dock den sista utvägen som tillgrips endast om inga andra alternativ leder till en lösning, påpekar Hassinen.

Vid Tavastlands nödcentral arbetar för närvarande 45 ordinarie anställda tjänstemän och 44 vid Västra Nylands nödcentral. Samarbetsförfarandet vid nödcentralerna slutförs i slutet av september, då Nödcentralsverket ger mer information om ärendet.

Tidtabellerna för omstruktureringen av Nödcentralsverket 2013–2014

–          16.4.2013 Helsingfors och Östra och Mellersta Nylands nödcentraler slås administrativt samman till Kervo nödcentral.

–          14.8.2013 Samarbetsförfarandet vid Västra Nylands och Tavastlands nödcentraler inleddes.

–          Samarbetsförfarandet vid Västra Nylands och Tavastlands nödcentraler slutförs i slutet av september.

–          Verksamheten vid Birkalands nödcentral upphör i slutet av 2013. Birkalands och Satakunta nödcentraler går samman till Björneborgs nödcentral.

–          Våren 2014 överförs Västra Nylands nödcentrals funktioner till Kervo nödcentral och Tavastlands nödcentrals funktioner till Åbo.

–          Hösten 2013 inleds verksamheten vid Vasa nödcentral, då Mellersta Finlands nödcentrals funktioner flyttar från Jyväskylä till Vasa.