Gränsen för momsfri verksamhet höjs från 8 500 till 10 000 euro

Gränserna som i momsbeskattningen tillämpas på verksamhet i liten skala höjs den 1 januari 2016. Gränsen för momsfri verksamhet höjs från 8 500 till 10 000 euro och den övre gränsen för en omsättning som berättigar till skattelättnad höjs från 22 500 till 30 000 euro.

Från och med 2016 måste företagare och företag betala moms då omsättningen överskrider 10 000 euro under räkenskapsperioden. Är omsättningen mellan 10 000 och 30 000 euro kan man få momslättnad. De nya gränserna tillämpas på räkenskapsperioder som börjar 1.1.2016 eller senare.

​ Även i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning träder motsvarande höjningar i kraft. Därmed ska alla företag vars omsättning överskrider 10 000 euro erbjuda kontantkunder kvitto från och med 2016.

Mervärdesskatten är en konsumtionsskatt som säljaren lägger till försäljningspriset på en vara eller en tjänst. Säljaren tar ut skatten hos köparen i samband med försäljningen och redovisar den till staten. Alla som bedriver rörelsemässig försäljning eller uthyrning av varor eller tjänster eller därmed jämförbar verksamhet är momsskyldiga. Avsikten med de höjda gränserna är att göra det lättare att bli företagare och att främja sysselsättningen. Ändringen har också syftet att förebygga grå ekonomi.


Skatteförvaltningen: Beskattningsbeslut postas som bäst

mynt

Postningen av beskattningsbeslut har inletts. Postningen pågår ända till slutet av oktober. Kunden får ett nytt beskattningsbeslut om han eller hon i våras korrigerat uppgifter i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om kunden inte korrigerat uppgifter i den förhandsifyllda skattedeklarationen, är det beskattningsbeslut som kunden fick i våras slutgiltigt.

Det lönar sig att kontrollera uppgifterna
Kunden bör kontrollera uppgifterna i det nya beskattningsbeslutet och jämföra dem med de deklarerade uppgifterna. Om det finns ett klart fel i beskattningsbeslutet, lönar det sig att anmäla så snart som möjligt. Kunden kan få ett nytt beskattningsbeslut trots att han eller hon inte ändrat några uppgifter i skattedeklarationen i våras eftersom Skatteförvaltningen kan ha fått korrigerade uppgifter från annat håll, exempelvis från kundens arbetsgivare.

Trots att det nya beskattningsbeslutet ersätter det beskattningsbeslut som kunden fick i våras, lönar det sig att spara den gamla skattedeklarationens specifikationsdel, som visar exempelvis varifrån Skatteförvaltningen fått uppgifterna. Det nya beskattningsbeslut har ingen specifikationsdel och Skatteförvaltningen tar ut en avgift om kunden ber om en ny specifikationsdel.

Kontonummer kan anmälas på nätet
Skatteåterbäringarna för skatteåret 2012 betalas in på bankkonton 4.12.2013. Återbäringen påskyndas om det rätta bankkontonumret finns i Skatteförvaltningens uppgifter.  Ett nytt eller ett ändrat kontonummer kan anmälas på nätet på adressen skatt.fi/kontonummer.

Den första förfallodagen för kvarskatten är 2.12.2013 och den andra förfallodagen 3.2.2014. De nya giroblanketterna för betalning av kvarskatten postas tillsammans med det korrigerade beskattningsbeslutet.