Landsbygdsverket samlar in aktuella uppgifter om gårdarna

Under hösten uppdaterar Landsbygdsverket uppgifterna om gårdar och rättigheterna att sköta ärenden som rör jordbrukarstöd. Avsikten är att det i fortsättningen ska bli enklare än förut för jordbrukarna att underteckna handlingar och tilldela behörighet. Till jordbrukarna skickas en blankett som fylls i och återsänds före slutet av oktober.  Genom att lämna in blanketten säkerställer jordbrukaren att stödansökan för 2014 löper obehindrat.

Åtkomsträttigheterna till jordbrukarnas webbtjänst Vipu upphör i slutet av 2013. Från ingången av 2014 kan endast gårdar med förnyade rättigheter till Viputjänsten göra upp en elektronisk stödansökan. En gård får rättigheterna genom att tilldela gårdens primära odlare behörighet med blankett 455, Uppdatering av uppgifterna om gården samt behörighet som gäller e-tjänster för jordbrukarstöd.

Blankett 455 skickas till jordbrukarna i slutet av september. För att försäkra sig om att stödansökan ska löpa obehindrat år 2014 bör jordbrukaren fylla i blankett 455 och lämna in den senast 31.10.2013. Reformen gäller både dem som ansöker om stöd på pappersblanketter och dem som ansöker om stöd elektroniskt. Blanketten kan skickas in i returkuvertet eller lämnas in personligen till kommunen.

En person som tilldelats behörighet med blankett 455 får både rätt att ensam underteckna alla handlingar som anknyter till jordbrukarstöd och rätt att använda Viputjänsten. Dessutom kan han eller hon i Viputjänsten delegera motsvarande behörighet också till andra personer, såsom familjemedlemmar, bolagsparter eller rådgivare. Om den primära odlaren inte tilldelas behörighet kan gården ansöka om stöd bara på pappersblanketter.

Alla som antecknats som ägare till gården får automatiskt rätt att studera uppgifterna om gården i Viputjänsten. I fortsättningen finns det inte längre någon separat blankett för ansökan om rättigheter.

Om gården har fått flera exemplar av blankett 455 är det möjligt att slå samman lägenhetssignumen. En jordbrukare som fått flera blanketter bör ta kontakt med kommunen.