EVIRA: Återkallelse av djupfrysta jordgubbsprodukter

 

berrymix_euroshopper.mansikat_euroshopper

Ruokakesko Oy återkallar från handeln djupfrysta jordgubbsprodukter med benämningarna Euro Shopper Strawberries, Mansikoita, Jordgubbar och Euro Shopper Berrymix, Marjasekoitus, Bärmix som man importerat. Återkallelsen gäller alla saluhållna partier. Produkternas förpackningsstorlek är 1 kg.

Orsaken till återkallelsen är att jordgubbarna som är av marockanskt eller egyptiskt ursprung misstänks utgöra ett förmedlarlivsmedel i en omfattande nordisk hepatit A-epidemi. Produkterna återkallas från marknaden som en försiktighetsåtgärd.

Produkterna har saluhållits i K-matbutikerna.

Ruokakesko uppmanar konsumenterna att returnera produkterna som återkallas till den butik, där de inköpts, eller kontakta Ruokakeskos konsumentkontakt, tfn 0800-0-1000 (kl. 9-13).

Hepatit A-viruset förintas om djupfrysta bär kokas i  två minuter eller hålls i en temperatur på 90 grader Celsius i fem minuter.

Mer information om hepatit A-viruset:http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/tietoa+elintarvikkeista/elintarvikevaarat/ruokamyrkytykset/ruokamyrkytyksia+aiheuttavia+viruksia/hepatiitti+a-virus/

Evira rekommenderar att utländska djupfrysta bär hettas upp:

http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/aktuellt/?bid=3396


EVIRA: Hårda gryn i kosttillskott i pulverform

glutamine

Func Food Finland Oy i Tammerfors har informerat om en återkallelse som gäller ett aminosyrapulver med namnet FAST Glutamine avsett för idrottare och konditionstränare. I pulvret som blandas i vätska har påträffats cirka en millimeter stora hårda, plastaktiga gryn. Grynen är silikatgel som hamnat i slutprodukten från råvaruförpackningen. Grynen har använts för att binda fukt under råvaruleveranserna.

Återkallelsen gäller ett parti med förpackningsstorleken 250 gram, bäst före datummärkningen 07112014 och partidentifikationen 13192. Produkten har saluhållits i dagligvarubutiker, i hälsokostaffärer, i sportaffärer och på gym i hela Finland. Återförsäljarna har informerats om saken och produkten återkallas från saluhållningsställena. Konsumenterna har informerats om saken via olika webbportaler och instruerats att returnera produkterna till tillverkaren. Produkterna kommer att bortskaffas.


EVIRA: Fiskrester misstänks i färskostar

viola_tilliviola_afrikanpaprika

Valio Ab har informerat livsmedelstillsynsmyndigheterna om att man återkallar från handeln alla Valio Viola® 200 g färskostar med bäst före datummärkningar under intervallen 20.10.2013 – 10.11.2013. Det finns 17 olika sådana produkter. Produkterna återkallas eftersom små mängder fisk kan ha hamnat i produkterna och detta inte nämnts i ingrediensförteckningen. Produkten kan sålunda orsaka en allergisk reaktion hos fiskallergiker.

Valio Ab berättar att konsumenter som är allergiska mot fisk kan returnera förpackningar med datummärkningarna i fråga till den butik, där de köpt produkten. Butiken gottgör returnerade produkter till konsumenten.

Mer information ger: Valios Konsumentkontakt tfn 0800 0825 vardagar kl. 9-17 (även lördagen 17.8. och söndagen 18.8.) och www.valio.fi/kuluttajapalvelu


EVIRA: Utländska djupfrysta bär skall upphettas innan de används

Livsmedelssäkerhetsverket Evira uppmanar alla att undvika användning av utländska djurfrysta bär oupphettade. Hepatit A-viruset misstänks ha smittat via djupfrysta bär.

I Danmark misstänks att djupfrysta bär spridit hepatit A-viruset. I Finland utreder Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Evira tillsammans med de lokala myndigheterna hepatit A-smittorna som erhållits i Finland. Patienter har intervjuats och som bäst planeras provtagning av livsmedel. I intervjuerna har oupphettade djupfrysta bär lyfts fram som en möjlig smittkälla även i Finland.

På olika håll i landet har tidigare också förekommit flera norovirusepidemier som misstänks ha orsakats av utländska djupfrysta bär.

Evira uppmanar konsumenter och livsmedelsföretagare att kontrollera ursprunget för djupfrysta bär som man köpt in och att använda utländska bär först efter tillräcklig upphettning för att undvika matförgiftningar. Djupfrysta bär av utländskt ursprung skall antingen kokas i 2 minuters tid eller åtminstone hållas upphettade i 90 grader i minst 5 minuters tid.

Ett livsmedels ursprungsland skall anges på förpackningen, om ett utelämnande av denna information kan vilseleda konsumenten. Djupfrysta utländska bär kan vara förpackade i Finland och därför räcker det inte med att enbart kontrollera förpackarens namn utan att också ursprungslandet kontrolleras.

Man misstänker att virusen hamnar i bären via kontaminerat bevattningsvatten. Det är också möjligt att smittan beror på dålig handhygien hos plockarna. Djupfrysning håller virusen levande och smittdugliga. Om bären efter upptining används som sådana eller efter endast lätt upphettning, förintas virusen inte.

Läs mer: