Anna-Maja Henriksson vill fortsätta i SFP:s ledning

staende vid vaegg

Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Justitieminister Anna-Maja Henriksson vill fortsätta som vice ordförande i Svenska folkpartiet. Henriksson berättade om detta i lördags.

Henriksson valdes första gången till vice ordförande för SFP år 2010. Minister Henriksson har tidigare verkat bland annat som ordförande för Svenska Finlands Folkting.

– Vi lever i en tid med stora samhällsförändringar. Jag vill gärna fortsätta i partiets ledning, och jobba för ett samhälle där man bryr sig om mänskors vardag. Vi måste se till att centraliseringsivrarna inte får övertaget. Det skall finnas förutsättningar för ett gott liv såväl i städerna som på landsbygden också i framtiden, säger Henriksson.

SFP:s ledning väljs på partidagen 8-9.6 i Borgå.


Haglund vill fortsätta leda SFP, kräver arbetsgrupp mot flitfällor

13564_186580376061_8343855_n

Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister Carl Haglund

Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister Carl Haglund, vill fortsätta leda partiet efter partidagen i juni i Borgå. Haglund valdes till partiets ordförande ifjol. Haglund meddelade om sina planer på SFP:s partifullmäktigemöte i Grankulla på lördagen.

I sitt tal underströk Haglund att regeringen ännu har mycket att göra på den ekonomiska fronten. Han lyfte upp frågan om flitfällor och behovet av att se över socialsystemet för att sänka tröskeln att motta jobb. Haglund föreslog att regeringen tillsätter en intern arbetsgrupp för att bereda förändringar.

– Vårt socialsystem, som idag är rätt omfattande, kan trots goda avsikter bidra till att folk inte jobbar. Det här måste vi ändra på, säger Haglund och påpekar att både SATA-kommittén och en färsk utredning vid statsrådets kansli redan tagit fram förslag på lösningar som kan utnyttjas.