Över en fjärdedel av aktiebolag har grundats på nätet i år

Det har varit möjligt att starta ett aktiebolag på nätet från och med mitten av december 2012. Denna tjänst för elektroniskt grundande av aktiebolag har använts 1 679 gånger mellan januari och juni i år. Antalet är ungefär 26 procent av alla aktiebolag som har grundats under denna period.

Tjänsten för att starta aktiebolag handleder kunden steg för steg. Den kontrollerar alla obligatoriska uppgifter som berör personer och företag, vilket snabbar upp handläggningen av anmälan. Endast företagets namn och bransch kontrolleras av Patent- och registerstyrelsen.

Den som loggar in i tjänsten och elektroniskt undertecknar avtalet om bolagsbildning måste ha en finländsk personbeteckning och nätbankskoder. Utifrån de uppgifter som kunden har angett skapar tjänsten ett avtal om bolagsbildning och en bolagsordning för aktiebolaget. Samtidigt kan kunden anmäla sig till Skatteförvaltningens register och ange de uppgifter som behövs för att fastställa förskottsskatt.

Kunden får ett registreringsnummer för anmälan och ett FO-nummer för företaget omedelbart efter att han eller hon har undertecknat anmälan elektroniskt och betalat behandlingsavgiften.

Kunden kan spara etableringsanmälan som halvfärdig i tjänsten. Det är också möjligt att snabba upp grundandet om kunden på förhand har tagit reda på aktieägarnas uppgifter samt styrelseledamöternas och den eventuella verkställande direktörens personbeteckningar.

Om bolaget anmäler revisorer, prokurister eller personer som är berättigade att representera bolaget, ska samtliga personers personbeteckningar lämnas in via tjänsten.

Kunden kan underlätta processen om han eller hon redan i samband med inlämnandet av den elektroniska anmälan vet firmanamnet, branschen, räkenskapsperioden, hemorten samt eventuella bifirmor och deras branscher.

Du hittar tjänsten på adressen http://www.ytj.fi/svenska/tjanster/fods-servicetjanst


Polisinrättningen i Österbotten: Trafikolyckor i Österbotten

Söndagen den 28.07.2013 ca kl. 17.00 inträffade en dikeskörning längs riksväg 8 i Korsholm. På raksträckan lite norr om Stormossens återvinningsstation miste en bilist som kom norrifrån herraväldet över sin bil. Bilen gled av körbanan och hamnade i diket. I bilen fanns två minderåriga barn. Ingen skadades allvarligt i samband med olyckan. 

Cirka klockan 19.00 inträffade en kollision mellan två personbilar i korningen av Farmarevägen och Bodgränd i Vasa. Bägge bilar fick plåtskador, men ingen skadades i olyckan.

En timme senare cirka kl. 20.00 inträffade en kollision mellan en mopedist och en cyklist i Faaringvägens underfartstunnel i Laihela. Både cyklisten och mopedisten skadades i samband med kollisionen.