Ny jullåt för luciainsamlingen

▶ Den klapp vi ger - Luciakören, Jannike Sandström och Thomas Lundin - YouTube -_2013-11-29_21-33-07
Lagom till första advent släpps en ny finlandssvensk jullåt, ”Den klapp vi ger”. Niklas Rosström står för melodin, medan texten är ett samarbete mellan Niklas Rosström, Thomas Lundin och Jannike Sandström. Solister är Jannike Sandström och Thomas Lundin.

– Det är alltid roligt att skriva musik för ett gott ändamål, säger Niklas Rosström. Jag skrev faktiskt min första sång för Folkhälsan redan 1991. Det var ”Låt julens stjärna lysa” och den framfördes av Johanna Almark, Lyran och Akademen vid luciafesten som då firades i Finlandiahuset.

I den nya sången uppträder förutom Jannike Sandström och Thomas Lundin också luciakören.

– Melodin fick jag i huvudet på en grekisk ö i somras. Sen visade jag den för Jannike som kom med förslag på hur den kunde bearbetas.

Jannike Sandström, som är dirigent för luciakören, berättar att hon genast började lyssna till melodin ur körsynvinkel.

– Jag tyckte genast om melodislingan, den fastnar. Mina ändringsförslag handlade mest om att göra låten mera körvänlig. Jag hade hela tiden luciakören i tankarna – ”hur klarar flickorna av att
sjunga det här” och ”hur kommer det här att låta i kyrkan”, berättar Jannike Sandström.

Texten är i sin tur skriven i Alexandersteaterns källare i Helsingfors där Niklas Rosström har ateljé. Textidén är Thomas Lundins, men alla tre har bidragit till texten.

– Min idé var att avkommersialisera julen, berättar Thomas Lundin. Om den klapp vi ger varandra varje år är kärlek och att vara tillsammans det kommande året, så bara fortsätter det. Dessutom finns det redan en massa julsånger om julgranar och jultomtar, så en
ny julsång får gärna handla om något annat.


SFP: Ett trovärdigt strukturpaket

299539_10150412508511062_1583808980_n

SFP:s ordförande, försvarsminister Carl Haglund

Regeringen har idag slutfört förhandlingarna om det så kallade strukturpaketet, som tar sikte på att minska de stora hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin.

– SFP:s ordförande, försvarsminister Carl Haglund, är nöjd med uppgörelsen. Det har varit tuffa förhandlingar men resultatet är trovärdigt och ger välfärdssamhället framtidstro. I paketet ingår bland annat åtgärder som möjliggör det för kommunsektorn att minska sina kostnader med en miljard per år. Här minskar man bland annat normerna för kommunerna inom alla sektorer.

Andra centrala åtgärder i strukturpaketet är ett rambudgetförfarande mellan stat och kommun, effektiverad statlig och kommunal verksamhet samt åtgärder för att höja sysselsättningsgraden.

Svenska folkpartiet har ända sedan regeringsförhandlingarna på Ständerhuset våren 2011 talat för åtgärder som lägger en stabil grund för vårt välfärdssamhälle.

– Dagens förhandlingsresultat är ett avgörande steg på vägen, säger Carl Haglund, som samtidigt påminner om att regeringen på våren i samband med rambudgetförhandlingarna har många viktiga ekonomiska beslut att fatta.

En betydande del av paketet är åtgärder för att förbättra och utveckla äldreomsorgen.

– Jag är glad att vi nu klart signalerar, att allt fler äldre behöver få öppenvård och hemservicetjänster i framtiden, och att vårt mål är att minska på långvården och satsa på att stöda den äldres funktionsförmåga. Så har man gjort också i andra nordiska länder, och det är välkommet att Finland nu väljer samma väg, säger SFP:s vice ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Förteckningen över åtgärder som regeringen enats om (endast på finska tillsvidare):

http://valtioneuvosto.fi/etusivu/rakenneuudistus395285/tiedostot/paatos-29112013/fi.pdf


Cigarettbeslag vid tullen i Raja-Jooseppi

Raja-Jooseppi tull avslöjade i helgen ett fall av illegal cigarettimport. Gömda i konstruktionen på en rysk paketbil hittades vid en tullkontroll omkring 27 000 cigaretter för vilka mer än 7 000 euro i importskatter hade kringgåtts. Cigaretterna hade gömts bl.a. i väggarna och dörrarna på paketbilen. Tullens brottsbekämpning har undersökt brottet som skattebedrägeri och smuggling, och en person har varit anhållen.

Cigarettbeslaget är det största parti smuggelcigaretter som avslöjats vid ryska gränsen i norra Finland i år. I april beslagtog tullen i Torneå ett cigarettparti som hade införts från Estland av ett lettiskt sällskap och som bestod av sammanlagt 350 000 cigaretter. Beloppet av importskatter som hade kringgåtts var då omkring 80 000 euro.  Vad beträffar mindre cigarettpartier avslöjar Tullens övervakning i norra Finland några tiotal om året.

Brottmålet kommer att handläggas vid Lapplands tingsrätt i december.

Migrationsverket beslutade att avvisa mannen som misstänks för smuggling och ålade honom med tre års inreseförbud. Även hans visum har återkallats. Lapplands gränsbevakningssektion har skött mannens avvisning från Finland till Ryssland.


Elin Andersson är Finlands Lucia 2013

_AV_8578 Elin Andersson kand 7

– I ett slag blev jag världens lyckligaste flicka, utbrister Elin Andersson från Ekenäs, Finlands Lucia 2013. Elin är genuint överraskad över att ha blivit vald. Det fanns så många fina luciakandidater i årets kampanj.

Finlands Lucia kröns i Helsingfors domkyrka fredag 13.12.2013 kl. 17.00 av Wivan Nygård-Fagerudd, som är ordförande för Svenska kulturfondens delegation. Efter kröningen åker luciakortegen genom Helsingfors centrum.

Hittills har Lucia ett 70-tal olika besök inbokade och under luciaveckoslutet efter kröningen kan allmänheten se Lucia bland annat på luciamarknaden, som ordnas söndag 15.12.2013 kl. 12-14 utanför Stockmann på Centralgatan i Helsingfors. Samma dag uppträder hon också i Nationalmuseets entréhall kl. 14 och vid Karuna kyrka på Fölisön i Helsingfors kl. 15.00.

Luciainsamlingen fortsätter ända till slutet av januari. Intäkterna från insamlingen används för att stöda äldre som är ofrivilligt ensamma.

Finlands Lucia förvaltas av Folkhälsan i samarbete med Hufvudstadsbladet och Svenska Yle.


Svenska litteratursällskapet i Finland : Hjälp SLS arkiv identifiera arkivbilder på Flickr

10436371876_e3ff96270f

Känner du igen byggnaden? Fotot har tagits 1910–1940, kanske i Österbotten. Se fler bilder med okända platser på: www.flickr.com/slsarkiva

Svenska litteratursällskapet i Finland vänder sig till allmänheten för att få hjälp att identifiera anonyma fotografier i arkivsamlingarna. SLS använder för första gången sociala medier för att samla in information och publicerar nu 38 bilder med okända motiv på Flickr.

De 38 bilderna är bara början på en större satsning, Okända platser, som SLS gör på webbtjänsten Flickr för att samla in data om en del av de anonyma fotografier som donerats till SLS arkiv. Under våren 2014 publiceras fler bilder. Alla bilder som SLS publicerar på Flickr är samtidigt fria att ladda ner och får användas av vem som helst.

Den som vill titta på bilderna kan när som helst gå in på www.flickr.com/slsarkiva. Om man känner igen en byggnad eller ett landskap och vill kommentera direkt på Flickr måste man vara registrerad användare. Det går också bra att kontakta SLS direkt antingen per telefon eller per e-post.

I SLS arkiv finns över en halv miljon fotografier. Massor av bilder, särskilt äldre glasnegativ, saknar information. Mer beskrivande data om ett fotografi förbättrar den service SLS kan ge sina kunder.

– En bild kan ju vara intressant i sig, men den ger mer om det finns information om innehållet. Bilden blir sökbar och kan snabbt hittas i våra databaser. Vet vi vad eller vem en bild föreställer kan vi söka på specifika detaljer, säger Katja Hellman, förste arkivarie på SLS/Österbottens traditionsarkiv i Vasa.

Katja Hellman tror att många av de fotografier som nu publiceras har tagits kring sekelskiftet 1800–1900, medan de nyaste bilderna är från 1960-talet. Stugor, holmar och skär – tyngdpunkten ligger på skärgårdsvyer även om det också finns bilder som tagits i stadsmiljöer. Hellman poängterar att det inte behöver vara frågan om österbottniska vyer – många av platserna på bilderna är totalt okända.

SLS valde Flickr eftersom det är den största webbplattformen för fotografier i världen med mer än 8 miljarder bilder.

– Arkiven sitter på otroliga skatter som de flesta inte alls känner till. Genom digitalisering och utnyttjande av befintliga nätplattformer har arkiven en fantastisk möjlighet att dela med sig av sitt material och sin kunskap, säger Tove Ørsted, koordinator vid digitaliseringsjänster på SLS.


Svenska folkpartiet i Finland: Britt Lundberg från Åland kandiderar i EU-valet

britt_lundberg300

Britt Lundberg nominerades av Svenska folkpartiets partistyrelse till kandidat i europaparlamentsvalet. Lundberg blir Ålands gemensamma toppkandidat i EU-valet för Åländsk Center, Liberalerna på Åland och Moderaterna.

Lundberg kandiderar på SFP:s lista, vilket hon också gjorde i förra EU-valet. Då fick Lundberg nästan 10 000 röster.

– Jag anses modig och är van att föra politiska förhandlingar och nå resultat inom EU och har ett gediget nätverk. Jag ska kämpa för att vi ska respektera varandras traditioner inom EU och för att vi ska kunna bedriva en klok politik och även kunna upprätthålla livskraften i  landsbygd och skärgård. Jag har goda och många relationer in i regering och riksdag vilka kommer att vara till stor nytta , säger Lundberg som gläds åt att det samarbetet mellan de åländska partierna och SFP fortsätter.

SFP:s ordförande, försvarsminister Carl Haglund säger att han är oerhört glad att Britt ställer sig till förfogande.
– Britts energi och sakkunskap är av betydelse då SFP och Åland försvarar det gemensamma mandatet i Bryssel, säger Haglund.

Lundberg är född 1963. Hon är talman för Ålands lagting sedan 2011. Hon har suttit i Ålands landskapsregering åren 2005-2011, bland annat som minister för EU-frågor. 2007-2011 var hon vicelantråd och kultur- och utbildningsminister. Hon har också varit viceordförande inom mittenpartiet ALDE inom EU:S regionkommitté där hon varit aktiv i över 10 år och ingått i den finländska delegationen.