Åsa Gustafsson kandiderar i EU-valet

Home - SFP - Google Chrome_2014-01-18_12-24-59

SFP:s vice ordförande, socionom YH Åsa Gustafsson (1974) kandiderar i Europaparlamentsvalet.

-Den största enskilda ekonomiska och sociala krisen är arbetslösheten i Europa. Jag vill arbeta för att vi i hela EU skall göra det lättare att skapa arbetsplatser och att vägleda våra unga så att de hittar en lämplig utbildning och sin väg in på arbetsmarknaden.  I mitt arbete inom barnskyddet ser jag dagligen hur viktigt det är att var och en hittar sin plats i livet med meningsfull sysselsättning och tro på sin egen framtid. Jag vill vara med om att bygga en hållbar arbetsmarknadspolitik där ingen lämnas ensam och nya möjligheter till arbete skapas. Jag går till val under devisen Tillsammans är vi starka, säger Gustafsson.

Åsa Gustafsson är stadsfullmäktig och stadsstyrelsemedlem i sin hemstad S:t Karins och fungerar som ordförande för SFP:s socialpolitiska utskott.