SFP i Nyland nominerade kandidater till riksdagsvalet

RKP-n_logo_1996

Svenska folkpartiet i Nyland har på sitt första nomineringstillfälle utsett följande kandidater till riksdagsvalet:

Anna Abrahamsson, studerande, politices kandidat, Sibbo
Anders Adlercreutz, företagare, arkitekt, Kyrkslätt
Ann-Katrin Bender, politices magister, generalsekreterare, Raseborg
Thomas Blomqvist, riksdagsledamot, jordbrukare, Raseborg
Thomas Elfgren, kriminalöverkommissarie, Sibbo
Carl Haglund, partiordförande, försvarsminister, Esbo
Mia Heijnsbroek-Wiren, yrkeslärare, Lovisa
Nicholas Kujala, studerande, ordförande för ungdomsfullmäktige, Esbo
Niklas Mannfolk, ekonomie magister, partiets viceordförande, Helsingfors
Mikaela Nylander, riksdagsledamot, Borgå
Karl von Smitten, kirurg, professor, Raseborg


Justitieminister Henriksson vill gå vidare med bestämmelser gällande moderskap

henriksson3337022
Justitieminister Henriksson: Jag vill gå vidare med bestämmelser gällande moderskap, det handlar om rättvisa för barnen.

 Justitieministeriet har i enlighet med regeringsprogrammet berett ett förslag till en ny lag om faderskap. I samband med detta har man utrett möjligheten att i faderskapslagen även föreskriva om frågor som hänför sig till bestämmande av moderskap. Inom regeringen råder det olika uppfattningar ifall man enligt regeringsprogrammet också borde ta in bestämmelser om moderskap i lagstiftingen. Justitieminister Anna-Maja Henriksson ser ändå det som ytterst viktigt att fortsätta beredningen av bestämmelserna gällande moderskap.

– Vi har inom regeringen uppfattat regeringsprogrammet på olika sätt, men nu ser det ut att finnas en öppning för att fortsätta beredingen gällande moderskapsfrågan. Jag vill själv gå vidare med bestämmelserna om moderskap, avslutar Henriksson


Mikaela Nylander: Vet Stubb vad han menar?

4307_nylander-mikaela.normal

Att flagga grönt för tvåspråkiga skolor utan att veta vad man själv avser med tvåspråkiga skolor är synnerligen oövertänkt av en som aspirerar på statsministerposten, säger Mikaela Nylander som leder Svenska Folkpartiets Utbildningspolitiska utskott.

Alexander Stubb är i FNB:s intervju inte på det klara med vad han själv menar med de tvåspråkiga skolor som han kraftigt vill driva. Om han avser samlokaliserade skolor där finsk- och svenskspråkiga elever har gemensamma faciliteter är det redan verklighet på många håll. Är han däremot beredd att lättvindigt skrota den svenska skolan och den språkliga autonomi delar av samhällsservicen bygger på är det alarmerande, varnar Nylander.

För Svenska Folkpartiet är svenskan i Finland ett nationalspråk som bör vara ett komplett och samhällsbärande språk, speciellt inom utbildningssektorn. Den svenska skolan, från dagvård till högskola, är hjärtat i ett tvåspråkigt land, säger Nylander.

-Lagstiftningen känner enbart till svensk- eller finskspråkiga skolor, det är ändå möjligt att en del av undervisningen sker på ett annat språk än undervisningsspråket.

Det är möjligt även i fråga om finska och svenska, en sådan skolform är dock inte tvåspråkig utan det är alltid fråga om finsk- eller svenskspråkiga skolor där en del av undervisningen sker på det andra nationalspråket. På motsvarande sätt har SFP föreslagit grundandet av en nordisk skola i Helsingfors. Där ska finska och svenska vara undervisningsspråk men skolan grundas inom det finska utbildningsväsendet. Satsningar på tvåspråkigheten kan alltså göras inom ramen för gällande lagstiftning, och det kan göras utan att man nedmonterar den svenska skolan, avslutar Mikaela Nylander.