Riksdagsledamot Feldt-Ranta (SDP) kräver regeringens svar om Soinis KSF Media bojkott

Maarit_Feldt_Ranta

Utrikesminister Timo Soini (Sannf) har 21.12.2015 meddelat att han inte ger intervjuer, varken som partiledare eller som utrikesminister, till KSF medias tidningar. Han anger som orsak att tidningarna publicerat kolumner där skribenterna har insinuerat att Soini är rasist.

– Vid tillträdandet i ministertjänsten svär ministrarna eden om rättvist och lika behandling av medborgarna för samhällets bästa. Också förvaltningslagen binder ministrarna och stipulerar förutom om medborgarnas och andra aktörers lika behandlande också om rätt till opartisk information. I ett öppet samhälle som värnar om yttrandefriheten, kan beslutsfattarna inte begränsa eller genom utpressning påverka vilka frågor och från vilken synvinkel medierna tar upp, påminner riksdagsledamot Feldt-Ranta.

– Soinis uttalande om att bojkotta KSF Medias tidningar väcker frågan huruvida regeringen och dess medlemmar följer lagar som stipulerar om god förvaltning och hur opartiskheten tryggas då utrikesministern bojkottar ett helt mediehus, frågar Feldt-Ranta.

Riksdagsledamot Feldt-Ranta kommer att ställa ett skriftligt spörsmål åt regeringen där hon frågar hur regeringen ämnar trygga opartiskheten i informationen, hur regeringen tryggar behandlandet av olika medier på lika villkor och hur regeringen ämnar främja öppenhet och yttrandefrihet i vårt samhälle. Regeringen har 21 dagar tid att svara på frågan. Med beaktandet av julhelgerna kommer regeringens svar i slutet av januari.


Gränsen för momsfri verksamhet höjs från 8 500 till 10 000 euro

Gränserna som i momsbeskattningen tillämpas på verksamhet i liten skala höjs den 1 januari 2016. Gränsen för momsfri verksamhet höjs från 8 500 till 10 000 euro och den övre gränsen för en omsättning som berättigar till skattelättnad höjs från 22 500 till 30 000 euro.

Från och med 2016 måste företagare och företag betala moms då omsättningen överskrider 10 000 euro under räkenskapsperioden. Är omsättningen mellan 10 000 och 30 000 euro kan man få momslättnad. De nya gränserna tillämpas på räkenskapsperioder som börjar 1.1.2016 eller senare.

​ Även i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning träder motsvarande höjningar i kraft. Därmed ska alla företag vars omsättning överskrider 10 000 euro erbjuda kontantkunder kvitto från och med 2016.

Mervärdesskatten är en konsumtionsskatt som säljaren lägger till försäljningspriset på en vara eller en tjänst. Säljaren tar ut skatten hos köparen i samband med försäljningen och redovisar den till staten. Alla som bedriver rörelsemässig försäljning eller uthyrning av varor eller tjänster eller därmed jämförbar verksamhet är momsskyldiga. Avsikten med de höjda gränserna är att göra det lättare att bli företagare och att främja sysselsättningen. Ändringen har också syftet att förebygga grå ekonomi.