Caruna och Konsumentombudsmannen fann en lösning – Caruna verkställer sina prishöjningar med intervaller

10271170_1603163066575772_3302472334798834339_o

Caruna kommer att verkställa prishöjningarna som träder i kraft den 1.3.2016 med intervaller. Detta kommer att genomföras genom att sänka grundavgifterna för elöverföring med 25 % fram till slutet av februari 2017.  Denna lösning nåddes genom förhandlingar mellan Caruna och konsumentombudsmannen. Utöver denna lösning kommer Caruna att verkställa en motsvarande ändring för alla företagskunder.

Caruna och konsumentombudsmannen har förhandlat om en slutlig lösning. Enligt den kommer Caruna att, under följande 12 månader, sänka grundavgiften på elöverföring med 25 %. Ändringen gäller Carunas båda nätbolag.  Krediteringen jämnar ut prishöjningen även under år 2017. Som en del av lösningen förbinder sig Caruna att hålla sina nya listade priser i kraft fram till utgången av år 2017.

Tack vare ändringen kommer den årliga förhöjningen av kostnaderna för elöverföringen, lite beroende på kundens elförbrukning, att i medeltal förbli under 15 % av den skattebelagda slutsumman på elöverföringsandelen. Till exempel för de som bor i flervåningshus och som förbrukar 2 000 kWh om året är höjningen ungefär 23 euro om året och i eluppvärmda fristående hus med en årlig förbrukning om 18 000 kWh är höjningen ungefär 140 euro om året.

”Vi förstår kundernas oro varmed vi har bekantat oss noggrant med våra kunders respons. Vi har grundligt granskat tillvägagångssätt som gör det möjligt för oss att på ett tacksamt sätt slutföra de nätförbättringsprojekt som lagen kräver. Samtidigt har vi tillsammans med konsumentombudsmannen letat efter en skälig lösning åt våra kunder som uppfyller både kraven i Elmarknadslagen och Konsumentskyddslagen. Den här lösningen är den som är mest opartisk och därtill gynnar den våra kunder omedelbart. Lösningen kommer även att sänka de prishöjningar Caruna tidigare annonserat, till en nivå som godkänns av konsumentombudsmannen,” berättar Ari Koponen, verkställande direktör vid Caruna.

Carunas nya offentliggjorda priser träder och förblir alltså i kraft den 1.3.2016.

Konsumentombudsmannen godkänner Carunas lösning

Vi har under våra förhandlingar gått igenom olika alternativ och tillsammans nått följande lösning.

” Vi har nu förhandlat om en slutlig lösning,” konstaterar Päivi Hentunen, Konsumentombudsman vid Konkurrens- och konsumentverket och överdirektör med ansvar för konkurrensfrågor.

Caruna fortsätter sitt nätförbättringsprogram

Nätförbättringsprogrammen som kräver omfattande investeringar bör slutföras så att bolaget kan uppfylla kraven om leveranssäkerhet enligt lagen. Caruna har förbättrat sitt nät under de senaste två åren till ett sammanlagt värde om nästan 300 miljoner euro och fortsätter, enligt tidigare planer, att verkställa sitt nätförbättringsprogram som ämnar fylla kraven i den ändrade lagen.

”Vi har åtagit oss att förbättra vårt nät så att det fyller samhällets krav och tjänar våra kunder så bra som möjligt även under de mest utmanande väderförhållanden. Vi har ett nät som omspänner en strecka på nästan 80 000 kilometer, vilket betyder att vi har ett enormt arbete framför oss men vi ämnar trots allt att genomföra reparationsarbetena på ett tacksamt sätt”, avslutar Koponen.