525020_3675114803239_615035634_n

Carola Sundqvist

Sundqvist: Tryggheten i hemmet ska också sträcka sig till nätet

Feminism, våld mot kvinnor, utbildningsfrågor, nättrakasserier och jämställdhet på arbetsmarknaden är teman som väckte diskussion bland ett femtiotal feminister som sammankom till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte i Korsholm.

– Hur länge är tillräckligt? frågade förbundsordförande Carola Sundqvist i sitt öppningstal. De första kvinnorna utexaminerades från universitet för över hundra år sedan, men ännu idag ifrågasätts kvinnors rätt till högre poster i arbetslivet och politiken.

Under årsmötet kommer förbundet att behandla bland annat frågan om jämställdhet i börsnoterade bolagsstyrelser.

SFP:s hälsning till årsmötet framfördes av vice ordförande och justitieminister Anna-Maja Henriksson, som samtidigt öppnade den allmänpolitiska debatten. Henriksson lyfte upp fyra viktiga teman som SFP och Svenska Kvinnoförbundet arbetar för: Förebyggande av våld mot kvinnor och flickor, revideringen av sexualbrottslagstiftningen, ändringar i lagen om människohandel samt införande av ett totalförbud mot sexköp.

– Vi får inte förbli oberörda, vi måste reagera mot våld mot kvinnor. Världens kvinnor behöver omvärldens stöd i kampen mot våld mot kvinnor, avslutade justitieminister Anna-Maja Henriksson sitt anförande.

Årsmötet fortsätter på söndagen och behandlar tolv motioner och en proposition samt personval.

http://www.kvinnoforbundet.fi/sve/hem/

https://www.facebook.com/svenskakvinnoforbundet