Svenska Kvinnoförbundets årsmöte inledde söndagen med val av presidium för verksamhetsåret 2013-2014. Kvinnoförbundets årsmöte återvalde Carola Sundqvist till förbundsordförande. Sundqvist sade i sitt tacktal att hon bland annat har Kvinnoförbundet att tacka att hon är fullmäktigeordförande i Jakobstad idag. Hon ser fram emot att fortsätta arbetet i Kvinnoförbundet med att lyfta fram kvinnor till ledande poster i kommunerna.

Tanja Ljungqvist från Ingå och Anna Jungner-Nordgren från Helsingfors återvaldes till vice ordförande. Till ny vice ordförande valdes Yvonne Vestberg Heino från Pargas. Avgående vice ordförande Emina Arnautovic tackades för sina förtjänstfulla insatser i Kvinnoförbundet.