Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 2009 - 04

Kommunförbundets verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

– Kommunernas ekonomi klarar inte nya nedskärningar. Om statsandelarna skärs ner måste staten samtidigt gallra bort kommunala tjänster i motsvarande mån, säger Kommunförbundets verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma som kommentar till de uppgifter om budgetmanglingen som kommit ut i offentligheten.

Enligt de uppgifter som i dag förekommit i offentligheten har finansministeriets tjänstemän föreslagit tilläggsnedskärningar på omkring en miljard euro i statsandelarna till kommunerna.

Kommunförbundet anser att tjänstemannagruppens planer är ohållbara för den kommunala ekonomin. Obalansen mellan kommunernas uppgifter och resurser äventyrar allvarligt kommunernas möjligheter att trygga den centrala basservicen i välfärdssamhället.

Om de planerade statsandelsnedskärningarna genomförs nästa år utöver de nedskärningar som regeringen redan fattat beslut om, uppstår ett tryck på att höja kommunalskatten kalkylmässigt med i genomsnitt cirka 2,5 procentenheter.

– Staten måste avstå från alla nya lagstiftningsprojekt som ökar kommunernas kostnader. Bara reformer som ökar produktiviteten och som balanserar kommunernas ekonomi och tryggar kommunernas verksamhetsförutsättningar kan godkännas i det här läget, säger Mäki-Lohiluoma.

Strukturreformer ger resultat på sikt

– Balanseringen av statsfinanserna kommer helt klart att till merparten gå ut över den kommunala servicen. Statsandelsnedskärningarna avhjälper inte underskottet i den offentliga ekonomin och minskar inte heller hållbarhetsgapet, framhåller Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Kietäväinen.

Som motvikt till nedskärningarna hänvisar Kommunförbundet till omläggningarna av kommun- och servicestrukturen och poängterar att kommunernas skyldigheter bör minskas.

– Man måste komma ihåg att strukturella förändringar till en början medför ökade kostnader och att besparingarna uppnås först senare, också om reformerna lyckas, säger Kietäväinen.