Europaparlamentets centerliberala medlemmar Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Riikka Pakarinen och Hannu Takkula är oroade över direktivet om biobränslen, eller det så kallade ILUC-direktivet, som för tillfället är under behandling i parlamentet.

Europeiska kommissionen har föreslagit ändringar i lagstiftningen som berör biobränslen. Men kommissionens i sig goda förslag har tyvärr tagit en sväng åt fel håll i parlamentets miljöutskott, som märkbart stramat åt användningsmöjligheterna för trädbaserade biobränslen.

Enligt Nils Torvalds har små och medelstora företag en märkbar roll i bioekonomin. “Det är tillåtet att använda bondförnuft, även i den här frågan. Produktionen av energi från förnybara källor baserar sig ganska ofta på de små och medelstora företagens verksamhet. Det är oerhört viktigt att vi stöder dessa lokala och regionala företag och att vi satsar på att stöda och utveckla innovationer för framtiden. Den föredragande för miljöutskottet har uppenbarligen inte sett skogen. Åtminstone inte för träden”, säger Torvalds.

Anneli Jäätteenmäki: “Det måste vara möjligt att kunna använda trädbaserade biodrivmedel. De ger jobb och försörjning till finländare. I Finland har vi kunnande i branschen och möjligheter till nya investeringar. Direktivförslaget komplicerar och förhindrar att virke används som bränsle då skogsägaren eller industrin redan innan avverkning måste veta till vilket syfte de fällda trädens delar i slutändan hamnar.”

Riikka Pakarinen har ansvarat för beredningen av lagstiftningen i utskottet för regional utveckling. Utskottets utlåtande var utmärkt ur ett finländskt perspektiv. “Meddelandet från utskottet för regional utveckling var tydligt: i framtiden ska allt större satsningar göras på avancerade biodrivmedel. Finland är föregångare i utvecklingen av dessa, speciellt trädbaserade biodrivmedel. Att utveckla bioekonomin kräver handling, inte bara ord. Varför skulle man vilja tanka olja när det finns renare möjligheter?” undrar Pakarinen.

Hannu Takkula var nöjd med ställningen som parlamentets industriutskott tog i frågan: “Vi tog i utskottet för industrifrågor beslut baserade på hållbar utveckling, men tyvärr är miljöutskottets ståndpunkt inte avdenna värld. Andra generationens drivmedel skapar nya möjligheter och nya jobb. För Finland är det speciellt viktigt att vi kommer till ett vettigt slutresultat i detta ärende.”

Tanken med lagstiftningen är att minska de negativa klimatpåverkningarna av biobränsle och att finna en lösning på diskussionen kring mat vs. bränsle. Den ökade produktionen av biobränsle av till exempel oljegrödor och majs har haft en stor inverkan på den globala matmarknaden. Man försöker hitta lösningar av andra generationens biobränslen, vilka tillverkas av bland annat hyggrester, avfall och icke-ätbara råvaror.

Europaparlamentet röstar om biobränsledirektivet nästa onsdag.