dd7znatr2fblfunw6v7z

Hur har beslutsfattande inom folkhälsoområdet förändrats under de senaste 20 åren? Vem agerar på arenan och vilka argument används för att motivera folkhälsopolitiska beslut? NVC:s nya publikation “Mitt liv som kund” tar sig an frågorna.

Mitt liv som kund är en populärvetenskaplig version av den nordiska antologin A Welfare Policy Patchwork. Publikationen innehåller analyser av nordiska folkhälsopolitiska fall som visar hur beslutsfattande inom folkhälsoområdet har förändrats under de senaste 20 åren.

Analyserna berör områden som alkohol, tobak, droger, läkemedel, kost och näring. Med boken vill vi lyfta fram exempel på hur hälsa och välfärd har diskuterats och motiverats, men också köpslagits på den politiska arenan till följd av nya utmaningar och kontinuerliga påtryckningar både från inre och yttre faktorer.

Du kan läsa om hur nya aktörer trätt in på den politiska arenan och om hur nya ord och argument kommit att prägla den politiska diskussionen.

Du kan läsa om ett allt större tryck på prestanda och effektivitet som har gjort att ekonomiska argument ställs framför det allmännyttiga – eller det socialt hållbara.

Du kan läsa om EU-medlemskap, globalisering och en allt större åldrande befolkning som har tvingat de nordiska länderna att förändra principer för en rad olika folkhälsoområden.

Beställ publikationen här: www.nordicwelfare.org/mittlivsomkund