9491537857_45d7bc0b90_b

I år tas de sänkta hastighetsbegränsningarna som gäller under vintern och den mörka perioden samtidigt ur bruk i hela landet. Detta sker vecka 14. Avsikten är att man har övergått till sommarhastigheter första veckan i april i hela landet. Den högsta tillåtna hastigheten framgår av hastighetsmärkena vid vägen.

Hastighetsmärkena börjar ändras under onsdagen och torsdagen (2-3.4.2014). Om väder- och väglagsförhållandena förväntas bli dåliga, kan övergången till sommarhastigheter skjutas fram lokalt. De sänkta hastighetsbegränsningarna som gäller under vintern och den mörka perioden bör ändå ha tagits ur bruk i hela landet senast i slutet av april.

Också vägens skick beaktas då hastighetsbegränsningarna ändras. Vid behov kvarstår de sänkta hastighetsbegränsningarna på vägsträckor där det varnas för dålig beläggning med trafikmärken och där beläggningens skick så kräver.

På vägsträckor med omställbara hastighetsmärken har övergången till sommarhastigheter kunnat ske redan från och med början av mars, men bara under den ljusa tiden och i goda väglagsförhållanden.

Hastighetsbegränsningarna som under vintern sänktes till 80 km/h på huvudvägarna ändras tillbaka till 100 km/h. På motorvägarna höjs hastighetsbegränsningen till 120 km/h utom på vägsträckor med permanent lägre begränsning.

Anpassa hastigheten efter förhållandena

Väglagsförhållandena kan variera ännu mycket beroende på platsen och vilken tid på dygnet som det är fråga om. Även om de sänkta hastighetsbegränsningarna nu försvinner är det skäl för bilisterna att ge akt på föret och anpassa körhastigheten efter förhållandena. Till exempel nattfrost eller snöfall och slask kan försämra körförhållandena betydligt. En säker trafik kan förutsätta betydligt lägre hastigheter än vad trafikmärkena tillåter.

Den högsta tillåtna hastigheten bestäms förutom av trafikmärkena också av trafikreglerna. Vägtrafiklagen förpliktar bilisterna att beakta bland annat vägens skick, vädret, föret, sikten och trafikförhållandena samt att hålla hastigheten sådan att fordonet kan stannas på den del av den framförvarande körbanan som föraren kan överblicka och i alla situationer som kan förutses.

Våren innebär också att antalet fotgängare, cyklister och mopedister ökar på landsvägarna. Det gäller att se upp för dem och ge dem tillräckligt med rum vid möte eller omkörning samt undvika att stänka ner dem. På våren kan förhållandena på vägkanten länge vara sämre än på själva körbanan.