24f603c7-e7d5-46e7-9ffe-16ba59569aac-main_image

Lars-Gunnar Nordströms omfattande arkiv har donerats till Nationalgalleriet.

L-G Nordströmin Säätiö – L-G Nordströms Stiftelse – Foundation for Constructive Art har donerat konstnärens omfattande arkiv till Nationalgalleriet.

Lars-Gunnar Nordström (1924–2014) är känd för sina stora målningar i starka färger och för sina stålskulpturer. Han påverkade uppkomsten av nya, moderna bildkonstideal i Finland från och med 1950-talet. Hans tidiga abstrakta verk var föremål för häftiga konstdiskussioner när den finländska bildkonsten genomgick en tydlig förnyelse.

Nationalgalleriet har sedan tidigare verk av Nordström i sina samlingar.

Den nu donerade omfattande arkivhelheten innehåller material som ingått i konstnärens kvarlåtenskap från tidigt 1940-tal till 2000-talet. Materialet har bland annat att göra med hans många utställningar i Finland och på andra håll samt hans utlandsresor. Det var i Paris i början av 1950-talet som Nordström fann likasinnade konstnärer som brann för ett modernt formspråk.

I arkivmaterialet ingår också brev och ett stort antal fotografier. Materialet belyser på ett intressant sätt Nordströms insats som konstlärare. I samlingen ingår bland annat postkort med konstverk som han använde i sin undervisning.

Nordström var också en aktiv skribent, vilket manuskript för publicerade texter som ingår i arkivet vittnar om. I arkivmaterialet finns också aforismer och dikter.

”Lars-Gunnar Nordström var en föregångare inom den konkreta konsten i Finland och han kommer säkert att intressera konstforskare i framtiden. Därför är det viktigt att hans arkiv finns i Nationalgalleriet, där alla intresserade har tillgång till materialet”, konstaterar Mauri Niemi, ordförande för L-G Nordströms Stiftelse, som grundades år 2000.

Donationen har införlivats i Nationalgalleriets samlingar. I samlingarna ingår förutom konstverk också arkivmaterial som är av betydelse för konstforskningen. Materialet finns tillgängligt för forskare i Ateneums forskarrum enligt överenskommelse.

”Lars-Gunnar Nordströms arkiv är väldigt intressant både på grund av hans betydelse och på grund av innehållet i arkivet. Det ger oss ett betydande tillskott i materialet om konstnärer som debuterade efter kriget”, konstaterar Hanna-Leena Paloposki, som ansvarar för Nationalgalleriets konsthistoriska arkiv.

Arkivsamlingarna utnyttjas också i stor utsträckning av museet till exempel i samband med planeringen av utställningar och vid produktion av bakgrundsinformation om konstverk och konstnärer.