50e7e465-14ee-4ae5-aa0b-16a9eb9f0ee1-main_image

En betydande företagspark för bioekonomi och cirkulär ekonomi planeras i Sköldvik i Borgå. Borgå stad och utvecklingsbolaget Posintra bygger i Sköldvik en ny framtid i samarbete med företagen i området. Företagsparken baserar sig delvis på den nuvarande verksamheten av företagen i området men samtidigt söker man också helt nya idéer.

I Sköldvik i Borgå ligger Nordens största kluster för oljeraffinering och petrokemi. I området finns det ca 3 500 arbetsplatser och 10 företag. Bolagen har en enhetlig produktionskedja från råolja till plast. Neste som är verksamt i området är ett av de största cleantech-företagen i Finland. Den huvudsakliga tyngdpunkten i dess produktion är bränslen som används i renare trafik.

– Neste producerar förnybar diesel vars råämnen är bl.a. olika avfall och rester. Detta är ett bra exempel på cirkulär ekonomi där den enas avfall är den andras råvara och materialen återanvänds. Grunden för bioekonomin är att förnybara naturresurser används för att producera näring, energi, produkter och tjänster, berättar biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz från Borgå stad.

– Sköldvik i Borgå har utmärkta möjligheter att utvecklas till en betydande central för bioekonomi och cirkulär ekonomi. Samtidigt kan det uppstå nya företag som också kan ge nya efterlängtade arbetsplatser i området.

Företagen i Sköldviksområdet  blev intresserade av projektet

Utvecklingsbolaget Posintra har fått finansiering för projektet från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

– Detta är ett viktigt och uppmuntrande projekt för möjligheterna som Sköldviks område har betraktas nu första gången i denna måttstock, berättar Posintras programdirektör Leena Tuomi.

Under följande två år skapas det för Sköldvik en gemensam vision och affärsmodell med vilka man kan locka placeringar. Dessutom ska samarbetet mellan de deltagande företagen öka och deras affärsmöjligheter ska bli bättre. I projektet utreds också samarbetsmöjligheterna för företagen som redan finns i Sköldvik och nya företag som eventuellt placerar sig där.

– Att Borgå utvecklas och har det bra förutsätter en livskraftig företagsverksamhet. Sköldviks exempel visar hurdana fördelar ett centraliserat industriområde kan erbjuda både för företagen och för regionen, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

– Utvecklingen av företagsparken börjar med att man skapar en gemensam syn på framtiden. Efter detta kan staden planlägga mark som den äger enligt företagens behov. I arbetet deltar toppförmågor och företagen i Sköldviksområdet är också bundna och intresserade av att skapa en gemensam framtid, fortsätter von Schoultz.Företagen som för närvarande har bundit sig till att genomföra projektet är Styrochem Oy, Bilfinger Oy, Borealis Polymers Oy, Gasum Oy, Östra Nylands Avfallsservice Ab och Neste Abp.

Man måste känna noggrant till behoven som företagen som planerar investeringsbeslut har

Projektdirektör Pekka Pokela från Gaia Consulting konstaterar att det är mycket fint att få delta i byggandet av framtidens Sköldvik.

– Vi vill utveckla för områdets gamla och nya företag konkreta modeller för framgång och samarbete samt öppna nya möjligheter för affärsverksamhet. Därför måste man noggrant utreda vilka behov, önskemål och möjligheter företag som fattar investeringsbeslut har.

– Vi gör allt för att företagen deltar aktivt och ivrigt samt att de utmanar varandra när det gäller att utveckla nya affärsmodeller. Cirkulär ekonomi erbjuder betydande affärsmöjligheter samt nationalekonomiska fördelar.

Bakom projektet står utvecklingsbolaget Posintra och Borgå stad och konsultbolaget för hållbar affärsverksamhet Gaia Consulting i samarbete med planeringsbyrå Neste Jacobs deltar i dess genomförande. Målet är att skapa ny affärsverksamhet av cirkulär ekonomi.

 

Posintra är ett bolag verksamt i östra Nyland som koncentrerar sig på utvecklingen av SMF-företagens affärsverksamhet.

Gaia Consulting är ett konsultbyrå för hållbar affärsverksamhet som hjälper företagen och sammanslutningar förbättra deras konkurrenskraft med affärsverksamhet som är ansvarsfull och respekterar miljön.

Neste Jacobs är en planeringsbyrå som erbjuder teknologi-, planerings- och projektledningstjänster samt lösningar till dem.