Fanny, naetetjpg

Esbobygdens ungdomsförbund har i år valt 21-åriga Fanny Hellström till årets Esbo Lucia! Fanny Hellström har sedan unga år studerat vid Musikinstitutet Kungsvägen och blir i höst klar med sina studier i klassisk sång vid Helsingfors konservatorium.

Jag var tre år då jag började i MIK:s musiklek och det var nog där gnistan till att sjunga tändes och sedan dess har jag fortsatt att sjunga, säger Fanny. Jag kommer inte från en musikfamilj, men tillsammans med min kusin uppträdde vi mycket som barn och jag är så tacksam för att mina föräldrar och släktingar orkat sätta sig ner lyssna varje gång jag velat sjunga för dem. Att ha fått det stödet och intresset har varit väldigt värdefullt!

Inför uppdraget att bli Esbo Lucia säger Fanny att hon med öppet sinne och stor förväntan ser fram emot den här perioden. – Jag hoppas kunna sköta uppdraget väl och svara mot förväntningarna. Jag har själv varit med som tärna och vet vad som är viktigt för den gruppen och vilken roll lucia kan ha som ledare för teamet. Jag hoppas vi tillsammans via sången och musiken skall kunna förmedla både värme, glädje och tröst till våra åhörare.

Fanny kommer att krönas till sitt värv av riksdagsman Carl Haglund på den familjefest som arrangeras i Lagstads skola i Esbo centrum, lördag 5 december kl. 16. I programmet medverkar bl.a. Lekskolan Sockans barn. Arrangörer för årets kröningsfest är EBUF tillsammans med UF Södrik Svenskar. Efter kröningsfesten väntar ett digert besöksprogram ända fram till jul och det sista och 30:e uppträdandet sker under mellandagarna.

Esbo Lucia medverkar vid Musikinstitutet Kungsvägens julkonsert i Esbo domkyrka lördag 12.12 kl. 16 och vid Manskören Manifestums konsert i Olars kyrka måndag 14.12 kl. 19.

Esbo Lucia-insamlingen går i år till Pelastakaa Lapset–Rädda Barnen ry till förmån för organisationens verksamhet i Esbo.