Gränserna som i momsbeskattningen tillämpas på verksamhet i liten skala höjs den 1 januari 2016. Gränsen för momsfri verksamhet höjs från 8 500 till 10 000 euro och den övre gränsen för en omsättning som berättigar till skattelättnad höjs från 22 500 till 30 000 euro.

Från och med 2016 måste företagare och företag betala moms då omsättningen överskrider 10 000 euro under räkenskapsperioden. Är omsättningen mellan 10 000 och 30 000 euro kan man få momslättnad. De nya gränserna tillämpas på räkenskapsperioder som börjar 1.1.2016 eller senare.

​ Även i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning träder motsvarande höjningar i kraft. Därmed ska alla företag vars omsättning överskrider 10 000 euro erbjuda kontantkunder kvitto från och med 2016.

Mervärdesskatten är en konsumtionsskatt som säljaren lägger till försäljningspriset på en vara eller en tjänst. Säljaren tar ut skatten hos köparen i samband med försäljningen och redovisar den till staten. Alla som bedriver rörelsemässig försäljning eller uthyrning av varor eller tjänster eller därmed jämförbar verksamhet är momsskyldiga. Avsikten med de höjda gränserna är att göra det lättare att bli företagare och att främja sysselsättningen. Ändringen har också syftet att förebygga grå ekonomi.