Kommunallagen reformeras som bäst. Lagen bereds i enlighet med principerna för öppen förvaltning. Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen deltar i en direkt webbdiskussion på otakantaa.fi-forumet (dinasikt.fi) onsdagen den 3 april 2013 kl. 9-11. Välkomna att chatta med ministern på www.otakantaa.fi.

Kommunallagen är en allmän lag som gäller kommunens förvaltning, beslutsfattande och ekonomi. Under våren 2013 pågår på otakantaa.fi-forumet en serie diskussioner som gäller kommunallagen. Det övergripande temat för diskussionerna är ”Hurdan kommunallag behövs för framtidens kommuner”. De diskussionsteman som för tillfället är öppna gäller möjligheterna som möjliggörs av digitala förfaringssätt inom beslutsfattandet, kommunalekonomin och kommunaldemokratin. Senare ordnas det diskussioner om kommunalt beslutsfattande och ledande, kommunernas verksamhet på marknaderna samt val. Alla dessa teman kan diskuteras med ministern på chattet.

– De viktiga vardagliga besluten fattas i kommunerna. Jag uppmuntrar alla kommuninvånare till att delta i debatten om kommunallagen. Nya deltagningsmöjligheter ger oss massvis med ny information vid sidan av traditionella förfaringssätt, och dessa nya element bör även inkluderas i kommunallagen, säger förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen.

Otakantaa.fi är en modernt och mångsidigt forum för deltagande  

Otakantaa.fi erbjuder ett mångsidigt deltagningsforum för interaktion mellan medborgare, organisationer och förvaltning. I den nya Otakantaa.fi –tjänsten kan tjänstemän, medborgare och organisationer lyfta fram ärenden till gemensam behandling. Tjänsten möjliggör olika påverkningssätt, såsom diskussioner, gallupar, direkt webbdiskussion (chat) och enkäter.

Minister Virkkunens chat-diskussion är den första direkta nätdiskussionen i den förnyade www.otakantaa.fi -tjänsten. Tjänsten som varit i användning i över tio år har nu förnyats, utvidgats och gjorts mångsidigare. Tjänsten har förverkligats inom justitieministeriets projekt Medborgarnas deltagningsmiljö, vilket även inkluderar medborgarinitiativ.fi –tjänsten. Projektet är en del av programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe-programmet) som koordineras av finansministeriet, och som syftar till att göra de digitala tjänsterna tillgängliga för medborgare och myndigheter.

Tidtabellen för beredningen av kommunallagen

Diskussion på otakantaa.fi, våren 2013
Hearingtillställningar för kommuner och andra intressenter, våren 2013-
Beredning av regeringspropositionen, hösten 2013 – våren 2014
Remissrunda om regeringspropositionen, våren 2014
Riksdagsbehandling, hösten 2014
Den nya kommunallagen avses träda i kraft vid ingången av 2015.

Länk till chatten

https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Hankkeet/Millainen_kuntalaki_tulevaisuuden_kunnalle