henriksson4352214

Anna-Maja Henriksson på Svenska Kvinnoförbundets årsmöte:

Våld mot kvinnor är ett av vårt lands största trygghetsproblem!

Våld mot kvinnor och flickor är ett av vårt lands största trygghetsproblem, konstaterade SFP:s vice ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson då hon inledde den allmänpolitiska debatten på Svenska Kvinnoförbundets årsmöte i Korsholm idag.

En kvinna som dödats av sin partner är det näst vanligaste offret för ett brott mot liv i Finland (18 procent av alla offer). Nästan 60 procent av dessa kvinnliga offer dödas i sitt eget hem, alltså en plats som borde ge skydd och utgöra en fristad.

– Det är inte acceptabelt att Finland ligger långt efter övriga nordiska och andra västeuropeiska länder när det gäller att minska på kvinnovåld, sa Henriksson, och påminde att i många andra välfärdsfrågor såsom utbildning och hälsovård toppar Finland den internationella statistiken.

Minister Henriksson tog också upp behovet att revidera strafflagens våldtäktsbestämmelser och utreda om det finns behov att införa nya stadganden gällande sexuella trakasserier. Kapitlet om sexualbrott skall inom kort revideras på grund av att den allmänna åsikten om hur klandervärda sexualbrott är har skärpts.

– Reformerna skall nu gå vidare så att lagstiftningen svarar bättre mot den sexuella självbestämmandeätten och motsvarar den rådande rättsuppfattningen. Målet är att alla sexualbrott i framtiden skall lyda under allmänt åtal och att de gärningar som idag klassificeras som tvingande till samlag, flyttas in under våldtäktsbestämmelserna, Våldtäktslagstiftningen kommer således att skärpas, konstaterade Anna-Maja Henriksson.

– En annan viktig fråga som ska utredas är om det finns behov att utfärda bestämmelser om sexuella trakasserier. Uttryckliga straffbestämmelser som gäller sexuella trakasserier skulle kunna vara en bättre lösning än den nuvarande situationen, där trakasseri konstgjort klassificeras till exempel som ärekränkning eller misshandel, avslutade Henriksson.