Kommunikationsministeriet: Klockorna ställs om till sommartid inkommande veckoslut

Sommartiden inleds natten mellan lördag och söndag inkommande veckoslut. Visarna ställs en timme framåt söndagen den 31 mars på morgonnatten klockan 3.00.

Bruket av sommar- och normaltid är ett enhetligt och bestående förfarande i Europeiska unionen. I Finland fastställs detta i en förordning som grundar sig på ett EU-direktiv.

Klockorna ruckas i medlemsländerna samma dag och samma klockslag enligt tiden vid nollmeridianen, alltså den internationella normaltiden. I synnerhet för den internationella tåg- och flygtrafiken är det viktigt att övergången sker samtidigt. Tidpunkten är alltid den sista söndagen i mars och oktober.

Övergången tillbaka till normaltid sker söndagen den 27 oktober, då visarna ställs en timme bakåt klockan 4.00.

Finland har följt principen med sommar- och normaltid sedan 1981. Före det hade man prövat sommartid år 1942.


Helsingfors universitet: Kristina Lindström blir svenskspråkig professor i hållbar utveckling

Den nygrundade professuren ska stärka verksamheten på svenska inom miljökunskaperna.

AFD, docent Kristina Lindström (f. 1954) har valts till den svenskspråkiga professuren i hållbar utveckling. Lindström tog sin doktorsgrad år 1985 vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Sedan dess har Lindström arbetat som forskare vid Finlands Akademi och t.f. professor i mikrobiologi vid Helsingfors universitet. För närvarande är Lindström universitetslektor vid universitetets agrikultur-forstvetenskapliga fakultet.

I sin forskning fokuserar Lindström på kvävefixerande mikroorganismer, som är en viktig källa till näring för odlingsväxter. Forskningen har många tillämpningar inom hållbar utveckling. De kvävefixerande mikroorganismerna gör det möjligt att minska på användningen av kväve inom jordbruket, och kan även användas för att rengöra förorenad mark. Hon har ett långvarigt samarbete med kinesiska forskare och har ordnat två internationella forskarkurser i Etiopien. Hennes forskargrupp är internationell med doktorander från Finland, Kina, Etiopien och Iran.

–          Jag ser fram emot att utveckla utbildningen på svenska och internationellt, säger Kristina Lindström. Ämnesområdet är vidsträckt och jag vill utvidga mina nordiska kontakter. Jag har också stora förhoppningar om ett välfungerande nätverk inom hållbar utveckling hos oss. Vi bör mobilisera experter inom olika delområden för undervisning och handledning.

Kristina Lindström har publicerat över 120 vetenskapliga artiklar, och även sysslat med populärvetenskapligt skrivande. Bland hennes förtroendeuppgifter kan nämnas ordförandeskapet för styrelsen för Vetenskapsstiftelsen för kvinnor. Lindström tillträder befattningen som professor i hållbar utveckling i maj 2013.

Sammanlagt 21 personer sökte den nystiftade professuren i hållbar utveckling, som är bunden till miljövetenskapliga institutionen inom bio- och miljövetenskapliga fakulteten i Vik. Professuren instiftades med hjälp av avkastninen från donationer till universitetet.

Professorsurvalet skedde på ett för universitetet nytt sätt. I det nya urvalsförfarandet fick utomstående experter närvara vid provföreläsningarna, som hölls på Vetenskapsdagarna, och även bekanta sig med den nya professorns arbetsmiljö. Experterna skrev sedan ett utlåtande om kandidaternas vetenskapliga meriter, vilket stod som bas för utnämningsbeslutet. Utnämningsprocessen fick stöd av bl.a. Svenska kulturfonden.


Ta ställning på Otakantaa.fi: Minister Henna Virkkunen i direkt webbdiskussion på otakantaa.fi om revisionen av kommunallagen onsdagen den 3 april 2013 kl. 9 – 11

Kommunallagen reformeras som bäst. Lagen bereds i enlighet med principerna för öppen förvaltning. Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen deltar i en direkt webbdiskussion på otakantaa.fi-forumet (dinasikt.fi) onsdagen den 3 april 2013 kl. 9-11. Välkomna att chatta med ministern på www.otakantaa.fi.

Kommunallagen är en allmän lag som gäller kommunens förvaltning, beslutsfattande och ekonomi. Under våren 2013 pågår på otakantaa.fi-forumet en serie diskussioner som gäller kommunallagen. Det övergripande temat för diskussionerna är ”Hurdan kommunallag behövs för framtidens kommuner”. De diskussionsteman som för tillfället är öppna gäller möjligheterna som möjliggörs av digitala förfaringssätt inom beslutsfattandet, kommunalekonomin och kommunaldemokratin. Senare ordnas det diskussioner om kommunalt beslutsfattande och ledande, kommunernas verksamhet på marknaderna samt val. Alla dessa teman kan diskuteras med ministern på chattet.

– De viktiga vardagliga besluten fattas i kommunerna. Jag uppmuntrar alla kommuninvånare till att delta i debatten om kommunallagen. Nya deltagningsmöjligheter ger oss massvis med ny information vid sidan av traditionella förfaringssätt, och dessa nya element bör även inkluderas i kommunallagen, säger förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen.

Otakantaa.fi är en modernt och mångsidigt forum för deltagande  

Otakantaa.fi erbjuder ett mångsidigt deltagningsforum för interaktion mellan medborgare, organisationer och förvaltning. I den nya Otakantaa.fi –tjänsten kan tjänstemän, medborgare och organisationer lyfta fram ärenden till gemensam behandling. Tjänsten möjliggör olika påverkningssätt, såsom diskussioner, gallupar, direkt webbdiskussion (chat) och enkäter.

Minister Virkkunens chat-diskussion är den första direkta nätdiskussionen i den förnyade www.otakantaa.fi -tjänsten. Tjänsten som varit i användning i över tio år har nu förnyats, utvidgats och gjorts mångsidigare. Tjänsten har förverkligats inom justitieministeriets projekt Medborgarnas deltagningsmiljö, vilket även inkluderar medborgarinitiativ.fi –tjänsten. Projektet är en del av programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe-programmet) som koordineras av finansministeriet, och som syftar till att göra de digitala tjänsterna tillgängliga för medborgare och myndigheter.

Tidtabellen för beredningen av kommunallagen

Diskussion på otakantaa.fi, våren 2013
Hearingtillställningar för kommuner och andra intressenter, våren 2013-
Beredning av regeringspropositionen, hösten 2013 – våren 2014
Remissrunda om regeringspropositionen, våren 2014
Riksdagsbehandling, hösten 2014
Den nya kommunallagen avses träda i kraft vid ingången av 2015.

Länk till chatten

https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Hankkeet/Millainen_kuntalaki_tulevaisuuden_kunnalle


NYA GUIDEBOKEN OCH GULA SIDORNA® FÖR HELSINGFORSREGIONEN FINNS NU OCKSÅ SOM PEKDATORVERSION

Helsingforsregionens Gula Sidor® har förnyats och utvecklats i enlighet med kundernas önskemål. Vårt nya datapaket har fått nytt utseende och innehåll och omfattar guidebok, Gula Sidor och Telefonkatalogens företagsregister. I början av Gula Sidorna finns nu en guidebok på 32 sidor som ger nyttiga och månsidiga tips och idéer för stadslivet. Paketet distribueras till hushåll och företag efter påsk fr.o.m. vecka 14 och avslutas 17.5.2013. Den som vill kan gratis avhämta en särskild privatnummer-katalog på distributionspunkterna efter påsk.

”Vi vill vara mera lyhörda för konsumenternas och förtagens önskemål. På basen av en undersökning vi har låtit göra beslöt vi ge ut en ny guidebok för stadsborna som vi har sammanställt i samarbete med Bonnier och så kompletterar vi också Gula Sidorna med en applikation som gratis kan nedladdas på pekdatorer, säger Ari Hallikas, affärsverksamhetsdirektör på Fonecta.

 

Applikationen Guideboken och Gula Sidorna® inkl. förmånskuponger kan gratis nedladdas på pekdatorer på Appstoren eller Google Play.

”I tryckt format har Gula Sidorna redan flera årtionden länkat människor och företag. Nu var tiden mogen att ge ut Gula Sidorna i digitalt format också. I år kommer Gula Sidorna också att fungera på intelligenta telefoner”, lovar Vesa-Pekka Kirsi, serviceutvecklingsdirektör på Fonecta.

Enligt en undersökning som TNS Gallup gjorde på sommaren 2012 har Fonectas Gula Sidor och Telefonkataloger för Helsingforsregionen 92 000 användare varje vecka. Det är 26 procent mera än vid föregående motsvarande undersökning som gjordes 2010. Då fanns det ännu två utgivare som publicerade kataloger inom Helsingforsregionen.

NYTTIG INFORMATION PÅ ETT ROLIGT SÄTT

Gula Sidornas innehåll har förnyats i tätt samarbete med Bonnier Publications. Den feedback vi fick efter vår tidigare undersökning och Bonniers starka kunnande inom tidskriftsvärlden ledde till att vår välkända produkt förnyades för att motsvara dagens behov: vår kompletta guidebok är något som aldrig tidigare har funnits på Gula Sidorna.

– Fonecta gör mycket innovativt bl.a. i digitalvärlden och det är fint att det här innovativa tänkandet också når traditionella lösningar. Vi ville erbjuda användarna nyttig information på att lätthanterligt och kanske också lite roligare sätt, säger TuomasJääskeläinen, Design Director på Bonnier Publications, när han beskriver guideboken som ger tips för livet i stan.

KOLLA UPP KÄNDISAR – ELLER SPÖKEN

Guideboken uppmuntrar folk att röra på sig och ger tips om platser som inte är lätta att hitta via sökmotorer på internet. Guideboken avslöjar var man hittar de bästa badstränderna, romantiska rendezvous, lopptorg och berättar också var man kommer undan billigt när kassan är skral.  Skridskoåkaren Laura Lepistö och sju andra kändisar berättar var de trivs bäst på fritiden. Guideboken hjälper också folk hitta ut i skärgården och berättar t.o.m. var man kan få se spöken.


Patent- och registerstyrelsen: Nyttighetsmodell nr 10.000 beviljades

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har den 19 mars 2013 beviljat nyttighetsmodell nr 10.000 till Dir-Air Oy för en luftstyrapparat som används i ventilation av rum. Nyttighetsmodellen är en ensamrätt lik patentet och beviljas för en ny produkt eller anordning som klart skiljer sig från tidigare uppfinningar. I Finland har nyttighetsmodeller beviljats sedan 1992.

Enligt Dir-Air Oy är deras luftstyrapparat lättare att installera än kända lösningar,  den kan bytas utan verktyg och tillverkningen är enkel. Syftet med Dir-Air Oy:s luftstyrapparat är att leda utomhusluft först mellan fönsterglas, så att luften värms upp innan den förs in i rummet, och på så sätt undvika rumsluften att svalna i onödan.

Nyttighetsmodellen är ett snabbt sätt att skydda resultat av produktutveckling. Nyttighetsmodeller registreras inom några månader, dvs. mycket snabbare än patent, och de kan vara i kraft i 10 år (4+4+2). Innehavaren av nyttighetsmodell har rätt att förbjuda andra att professionellt utnyttja uppfinningen.  Professionellt utnyttjande innebär bl.a. tillverkning, försäljning, användning och import av produkter skyddade med nyttighetsmodell.

Läs mer om nyttighetsmodeller
Dir-Air Oy:s luftstyrapparat i PatInfo-tjänsten


Trafiksäkerhetsverket Trafi: Ingen värre rusning att vänta på landsvägarna under påskhelgen

Det väntas ingen värre rusning på huvudvägarna under påskhelgen, men det kommer att bildas köer på en del vägavsnitt. Ansvarsfulla bilförare ser till att däcken är i skick och tar reda på vilket väglag som råder. Rörliga polisen, Meteorologiska institutet, Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket Trafi påminner om att man ska anpassa sitt körsätt enligt rådande förhållanden. 

Enligt Trafikverket fördelar sig trafiken inför påsken mellan skärtorsdagen och långfredagen i hela landet. Trafiken inför påsken är vanligen som livligast på skärtorsdag eftermiddag mellan klockan 14 och 19 och ännu på långfredagen mellan klockan 9 och 14 är det måttlig trafik. Från huvudstadsregionen går den livligaste trafiken norrut längs riksvägarna 3 och 4. Det är mer trafik än normalt på riksväg 3 till Tammerfors, på riksväg 4 till Lahtis och via Jyväskylä till Uleåborg och Kemi samt på riksväg 5 från Heinola till Varkaus. Körhastigheterna torde ändå hållas på samma nivå som normalt.

Returtrafiken är som livligast på samma vägavsnitt och den uppdelar sig på söndagen och måndagen. Många återvänder från påskfirandet redan söndag kväll, men returtrafiken är som livligast på måndag, annandag påsk, mellan klockan 14 och 19.

Det är viktigt att bilförarna är medvetna om sitt ansvar. Då trafiken är livligare än vanligt, ökar också risken för olyckor. Ett för kort avstånd till den framförvarande bilen leder lätt till påkörningar. Trafiken löper smidigt då bilförarna följer hastighetsbegränsningarna och håller tillräckligt långt avstånd till bilen framför. “Var och en kan bidra till ökad trafiksäkerhet genom sitt eget uppträdande. Då du håller tillräckligt långt avstånd till bilen framför dig, är det lättare att förutse olika situationer. Då har du både tid och utrymme att agera. Du kan köra lugnare, jämnare och mer ekonomiskt”, säger Jussi Pohjonen, kommunikationsdirektör vid Rörliga polisen.

Vinterväglaget bör tas i beaktande under påsken

 Enligt Meteorologiska institutet verkar det ovanligt kalla vädret fortsätta fram till påsken. Särskilt de som reser med bil till Lappland ska ta vinterväglaget i beaktande.  Innan resan påbörjas, lönar det sig att kontrollera de senaste väderprognoserna och de gällande varningarna. Information fås också genom att ringa till Meteorologiska institutets jourhavande meteorolog. Man kan också ladda ner olika nya väderapplikationer för smarttelefoner och surfplattor.

Ingen brådska med att byta däcken – kontrollera också skicket på sommardäcken

Trafiksäkerhetsverket Trafi påminner om att man i vår får använda dubbdäck till 8.4, men att man får använda dem också senare om vädret eller väglaget så kräver.

Det lönar sig att kontrollera däckens skick och ringtryck i samband med varje däckbyte. För att undvika vattenplaning bör däckens slityta vara minst 4–5 millimeter. Däcktrycken bör kontrolleras varje månad, eftersom fel däcktryck försämrar fordonets köregenskaper och ökar bränsleförbrukningen. Utöver däcken bör man också regelbundet kontrollera att körljusen fungerar.

“Då man tar fram sommarbilen efter vintern, ska man alltid kontrollera däckens skick”, säger inspektör Tuomas Peltokangas vid Trafi. “Överlag borde bilförarna fästa mer uppmärksamhet vid att hålla däcken i gott skick, vilket är förutsättningen för att man ska kunna köra tryggt i alla väder.”

Ytterligare information:

Meteorologiska institutet
http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/meteorologiska-institutet
gällande varningar: 
http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar
nya väderapplikationer: 
http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/smartphones

Rörliga polisen

http://www.liikkuvapoliisi.fi/poliisi/lp/home.nsf/pages/indexsve
www.facebook.com/SuomenLiikkuvapoliisi

Trafikverket

www.trafikverket.fi
www.twitter.com/liikennevirasto

Trafiksäkerhetsverket Trafi

http://www.trafi.fi/sv/
www.trafi.fi/autoilu/auton_kaytto/auton_renkaat
www.twitter.com/trafi_finland


Längre yrkeskarriärer och lägre sjukfrånvaro för Helsingfors

Helsingfors stad har lyckats förlänga personalens yrkeskarriärer och minska på sjukfrånvaron tack vare en flexibel personalpolitik och genom att utveckla ledarskapet. Dessa arbetslivsfaktorer har benämnts som mjuka åtgärder. De mjuka åtgärderna har dock gett hårda resultat. Med mer än 40 000 anställda är Helsingfors stad Finlands största arbetsgivare. Därmed betyder de uppnådda resultaten stora inbesparingar för samhället. Uppgifterna framgår ur Helsingfors stads personalrapport som stadsstyrelsen behandlar på sitt möte 2.4.2013.

Längre yrkeskarriärer

Vi har lyckats inom områden som är central för välfärdssamhället. Yrkeskarriärerna har blivit längre och bättre. Anställda fortsätter arbete efter pensionsåldern och de friska arbetsdagarna är allt fler”, säger Helsingfors biträdande stadsdirektör för bildnings- och personalväsendet Ritva Viljanen.

På fyra år steg åldern på stadens personal som gick i pension med två år. I snitt gick stadens anställda i ålderspension 64,4 år gamla. Nästan 800 anställda fortsatte arbeta efter att de uppnått sin personliga pensionsålder. Även antalet pensionerade på grund av arbetsoförmögenhets är fortfarande nedåtgående.

Sjukfrånvaron minskade

I fjol var antalet sjuklediga bland stadens personal färre än under de senaste tio åren. Antalet sjukfrånvaron sjönk fortsättningsvis och var i slutet av år 2012 4,7 procent. Detta betyder att antalet arbetsdagar ökade med mer än 30 000 vilket innebär inbesparingar på mer än 4 miljoner euro.

Det finns flera bakomliggande orsaker till den sjukfrånvaron. Stadens arbetshälsovården har förnyats. Bland annat gallras hälsoriskerna och riskerna som äventyrar arbetsförmågan fram bland hela personalen vart annat år. Som arbetsgivare odlar staden en kultur som bygger på omsorg och ansvar. Om situationen så kräver kan en anställds arbetsroll skräddarsys på nytt.

På stadens arbetsplatser råder en förtroendefylld anda. Denna anda har en mycket stor inverkan på att förstärka välmående och förebygga sjukfrånvaro”, konstaterar företagshälsovårdsdirektör Tiina Pohjonen.

Personalpolitiken tar hänsyn till individuella behov

Stadens personalpolitik tar hänsyn till individuella behov och är en betydelsefull faktor bakom de förlängda yrkeskarriärerna. Staden har flera verksamhetsmodeller i bruk med vilka man främjar personalens arbetsförmåga och hälsa. Med ledarskap för personal i olika åldrar strävar man till att arbets- och privatliv ska vara i balans i olika livssituationer. Stadens vann i fjol EU-kommissionens pris i tävlingen arbetsvälbefinnande för alla åldrar.

En allt internationellare arbetsgivare

Helsingfors har medvetet strävat till att öka antalet anställda som har andra modersmål än finska eller svenska. Andelen personal med främmande språk har vuxit jämt och uppgår nu till 5,4 procent. Staden har gjort betydande satsningar på rekryteringen av personal med främmande språk och på mångkulturella arbetssamfunds ledarskap. Staden erbjuder personal med främmande språk möjligheter att förbättra sina språkkunskaper. I år testar staden för första gången anonym rekrytering. 

Det är betydelsefullt att förmännen är kapablare än förr att leda pluralistiska arbetssamfund. Jag vill därför åter igen betona betydelsen av gott ledarskap. De positiva resultat vi har uppnått utgör en hållnar grund på vilken vi med tillförsikt kan bygga vidare. Helsingfors stad kan som Finlands största arbetsgivare vara en föregångare i yrkeskarriärdiskussionen”, säger Viljanen.

Bilaga:

Helsingfors stads personalrapport (på finska)

http://www.hel.fi/static/helsinki/raportteja/Henkilöstöraportti 2012_khs 020413.pdf


Inrikesministeriet: Felparkeringsavgifterna höjs i sju kommuner

Inrikesministeriet har utfärdat en förordning om felparkeringsavgift. Felparkeringsavgifterna höjs i sju kommuner den 1 maj 2013.

Felparkeringsavgiften höjs i enlighet med kommunernas förslag i Tavastehus, Villmanstrand, Nådendal, Nokia, Orimattila och Seinäjoki. I Lahtis är höjningen mindre än vad staden föreslagit eftersom den lokala polisinrättningen i sitt utlåtande inte förordade stadens förslag till höjning.

Från och med den 1 maj 2013 är felparkeringsavgifterna i nämnda kommuner följande:

  • Tavastehus 45 euro
  • Lahtis 60 euro i den dyraste parkeringsavgiftszonen i stadens centrum och 50 euro i övriga delar av staden
  • Villmanstrand 50 euro
  • Nådendal 40 euro
  • Nokia 40 euro
  • Orimattila 40 euro
  • Seinäjoki 45 euro

Enligt lagen om parkeringsövervakning är felparkeringsavgiften 20 euro. Genom förordning av inrikesministeriet kan det föreskrivas om en högre felparkeringsavgift i en kommun om trafiktätheten, parkeringsplatsernas knapphet, antalet felparkeringar, trafikens smidighet eller andra trafikmässiga skäl kräver det. Kommunen lägger fram ett förslag om höjning av felparkeringsavgiften. Innan förordningen utfärdas begär inrikesministeriet utlåtande om förslagen av polisinrättningarna.

 


jord- och skogsbruksministeriet: Förbud mot transport av bin till Åland

Förordningen om bekämpning av djursjukdomar vid transporter ändras 1.4.2013. I förordningen införs en ny paragraf som förbjuder transport av täckta yngel och kläckta, fullvuxna bin till landskapet Åland från andra områden i Finland. Med detta vill man bekämpa spridning av varroakvalstret (Varroa destructor) till Åland via levande bin och larver.

Varroakvalstrets utbredning i Finland är väl känd. På Åland är bikuporna kvalsterfria, samtidigt som kvalstret spridits till vidsträckta områden annanstans i Finland. Kvalstret parasiterar på bin och utan förebyggande och bekämpande åtgärder leder detta till att hela samhället dör.

Finland kommer också att lämna en ansökan till Europeiska kommissionen om att landskapet Åland ska beviljas ställning som varroafritt område och föreslå att import av täckta yngel och kläckta, fullvuxna bin till landskapet Åland från sådana områden utanför Finland som inte beviljats formell ställning som varrroafritt område ska förbjudas.

Sjukdomen som sprids via varroakvalstret kallas varroatos. Den är klassificerad som en djursjukdom ska rapporteras i hela landet, men på Åland ska sjukdomen bekämpas med stöd av lag.

För att förebygga spridning av sjukdomar hos bin ska alla hållningsplatser för bin och humlor registreras.


Understöd för iståndsättning av vattendrag kan ansökas i Nyland

Miljöministeriets anslag för iståndsättning av vattendrag och andra miljöarbeten finns att ansöka som understöd vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Med de beviljade understöden främjar man iståndsättningsarbeten av vattendrag samt förverkligandet av vattenvårdens mål.

Understöd för såväl planering som olika iståndsättningsåtgärder i endera ett vattendrag eller dess avrinningsområde kan ansökas med en fritt formulerad ansökan. Understödets storlek kan vara högst 50 procent av projektets eller åtgärdens totala kostnader. Av understödsansökan ska framgå projektets ansvariga, tillstånd, mål, tidtabell och uppgjorda planer eller planeringsskede. Dessutom ska ansökan innehålla en kostnadsberäkning och finansieringsplan för projektet. Av ansökan ska framgå den eventuella andelen av eget arbete, som räknas som del av självfinansieringsandelen. Talkoarbetets andel får utgöra högst hälften av självfinansieringsandelen.

Förutsättningen för understödet är att projektet skapar allmän nytta. Ansökan ska dessutom innehålla en uppskattning av projektets eventuella innovation samt av nyttotagarnas förbindelse i iståndsättningen.

Den första ansökningstiden för understöden går ut den 19 april 2013. Ansökningar kan lämnas även efter detta men behandlas först på hösten 2013.

Vi ber att ansökningarna skickas i första hand elektroniskt till e-postadressen kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi

Ansökningar i pappersform lämnas till ELY-centralens registratorskontor i Nyland på adressen:
ELY-centralen i Nyland/registratorskontor
PB 36, 00521 Helsingfors